کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در چند استان

روز یکشنبه ۲۲ مرداد، کارگزاران مخابرات روستایی در استان‌های خوزستان، لرستان و خراسان رضوی مقابل استانداری تجمع کردند.

در جریان این تجمعات نمایندگان کارگزاران، مطالبات معترضان را اینگونه بیان کردند: رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق بین کارکنان شهری و روستایی؛ اصلاح تاریخ شمولیت پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران از زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛  نظم بخشی به مسئله پرداخت حقوق درآخر هر ماه؛ رفع مشکلات بیمه تکمیلی و در نهایت برابری در شرایط و مزایای شغلی.