کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در ارومیه

روز سه شنبه هفدهم مردادماه، گروهی از کارگزاران مخابرات ارومیه در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان، در مقابل دفتر مدیر منطقه مخابرات استان آذربایجان غربی، دست به تجمع زدند.
بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزد صورت گرفته است. به گفته معترضان علاوه بر عدم پرداخت چندین ماه دستمزد، مدیریت شرکت چندین ماه است که حق بیمه آنها را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و همین موضوع باعث شده شماری از آنان در تمدید دفترچه های بیمه خود دچار مشکل شوند. علاوه بر این،کارگران خواستار تامین امنیت شغلی خود نیز می باشند. یکی از معترضان می گوید در پی هر تجمع و اعتراضی برای دستیبابی به ابتدایی ترین حقوق هایشان از سوی مدیریت تهدید به اخراج و پرونده سازی می شوند.