کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان

کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان  روز سه شنبه 8 آذر ماه با خواست رفع تبعیض حقوق و مزایا نسبت به دیگر پرسنل دائمی شهری؛ مقابل شرکت مخابرات این استان  دست به تجمع زدند.

حاضران در این تجمع که از شهرستان‌های مختلف استان به اهواز رفته بودند، رفع تبعیض حقوق و مزایا نسبت به دیگر پرسنل دائمی شهری را مهم‌ترین مطالبه‌ی خود دانسته و اعلام کردند: در حالیکه کارگزاران مخابرات روستایی جزو بدنه شرکت مخابرات ایران بوده و دارای قرارداد دائم با خود شرکت مخابرات هستند پس باید شرکت مخابرات، مزایای دائمی بودن این دسته از افراد را بدون نگاه تبعیض آمیز به آنها پرداخت نماید.

به گفته‌ی آن‌ها، هرچند که کارگزاران دارای قرارداد دائم هستند ولی همچنان حقوقهایشان را طبق قانون کار دریافت می‌کنند. خواسته‌ی دیگر کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان، بروزرسانی بیمه‌های سنوات گذشته است که سالهاست معلق و معوق مانده و شرکت مخابرات از پرداخت آن خودداری می‌کند.