کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه پارسیلون

شماری از کارگران کارخانه پارسیلون خرم‌آباد روز شنبه ۲۳ بهمن ماه با برپایی تجمعی خواستار بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار خود شدند.

کارگران کارخانه پارسیلون خرم‌آ‌باد خواستار مشخص شدن وضعیت خود و کارخانه می باشند. نزدیک به ۷ سال از توقف فعالیت‌های تولید این کارخانه می‌گذرد. اما کارگران رسمی و بازنشسته این کارخانه هنوز در انتظار تعیین تکلیف نهایی وضعیت خود و کارخانه می‌باشند.  در سال ۸۲  با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی تعطیلی آن کلید خورد. کارخانه پارسیلون، پیش از این نزدیک به ۱۷۰۰ کارگر داشت. گفتی است پیش از تعطیل شدن کارخانه نزدیک به ۱۰ هزار نفر در صنایع پایین دستی‌ آن مشغول بکار بودند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری هویزه

komalah

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

komalah

تجمع مردم شهرکرد در اعتراض به بی آبی

komalah

تداوم تجمع کامیون داران سیریک برای چهارمین روز متوالی

komalah

تجمع اعتراضی کلزا کاران بهبهان 

komalah

هجوم مرگبار عقرب‌ها به روستاهای هرمزگان

komalah