کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه پارسیس رباط کریم

گروهی از کارگران کارخانه تولید سرویس خواب “پارسیس” رباط کریم در اعتراض به اقدام شهرداری در خصوص تخریب این کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی، این اقدام شهرداری را خلاف و ضد تولید و اشتغال خواندند. یکی از کارگران معترض می گوید این کارخانه با وجود ۴۰ نیروی کار، به دلیل آنچه شهرداری تخلف‌ عدم پرداخت ۷۰۰ میلیون تومانی عوارض تابلو عنوان کرده است، توسط شهرداری رباط کریم تخریب شده و هم اکنون این واحد با ۴۰ کارگر تعطیل می باشد. وی همچنین می افزاید: شهرداری با تخریب بخشی از محل کارخانه به جای برداشتن تابلوها، این واحد را بعد از چند دهه کار تعطیل کرده است.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-