کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس

شماری از کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه روز سه چهارشنبه 2 تیر ماه با برپایی تجمع در مقابل این کارخانه نسبت به بی توجهی کافرما به به مطالبات خود اعتراض کردند.

یکی از کارگران لاستیک پارس با بیان اینکه کارگران یک هفته تمام در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت صندوق پس انداز دست از کار کشیده اند اما کارفرما توجهی به مطالبات کارگران ندارد؛ می‌گوید: در اسفند ماه سال قبل قرار بود موضوع صندوق حل شود و کارفرما اندوخته‌ کارگران را به آن‌ها برگرداند اما از ۷۰۰ کارگر فقط ۲۰۰ نفر پس‌انداز صندوق را گرفته‌اند و تسویه حساب کرده‌اند اما بقیه همچنان بلاتکلیف مانده اند. این کارگر همچنین می افزایددر این شرکت حتی  طرح طبقه‌بندی مشاغل به درستی اجرایی نشده است.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-