کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه قند فسا

 

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 9 تیرماه، بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه قند فسا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود، مقابل فرمانداری فسا، دست به تجمع زدند.
برپایه گزارش منتشره، کارگران این کارخانه که پیشتر با خواست دریافت معوقات مزدی خود دست به تجمع زده بودند و با وعده پرداخت کلیه مطالباتشان از سوی مسئولین به سر کار برگشته بودند، به دلیل عدم تحقق این وعدها مجددا دست از کار کشیده و این بار جلو فرمانداری ویژه این شهرستان تجمع کردند. به گفته کارکران علاوه بر عدم پرداخت 5 ماه دستمزدمعوقه، آنها نگران آینده شغلی خود نیز می باشند. یکی از کارگران در این خصوص می گوید، کارخانه قند فسا که در پی یک دوره توقف تولید، سال ۹۶ به بخش خصوصی واگذار شد، اکنون نیز با رکود تولید روبروست.