کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه فرش پارس

گروهی از کارگران کارخانه “فرش پارس” واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین روز شنبه 17 دیماه در اعتراض به نبود امنیت شغلی در این واحد تولیدی دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم فعالیت کارخانه فرش پارس با حدود ۴۰۰کارگر که در زمینه ساخت کیسه‌های سیمان و فرش‌های پشمی در شهرک صنعتی البرز قزوین تولید دارد، از چند ماه قبل دچار مشکلات مالی و فروش شده است. کارگران با بیان اینکه هم‌اکنون فعالیت «فرش پارس» دیگر رونق سابق را ندارد، در ادامه گفتند: افزایش مشکلات تولید در این کارخانه تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران کارخانه شده است.