کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه فرش پارس ونخ البرز قزوین

روز سه شنبه 23 اسفند ماه جمعی از کارگران کارخانه فرش پارس و نخ البرز واقع در قزوین در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از این کارگران کارخانه فرش پارس با بیان اینکه “با احتساب اسفند ماه، پنج ماه است که دستمزد دریافت نکرده‌ ایم و عیدی و پاداش‌ها نیز پرداخت نشده است”، گفته است: “پیشتر حدود ۴۰۰ کارگر به همراه کارکنان اداری در این واحد تولیدی مشغول کار بودند که طی دو ماه گذشته حدود ۴۰ نفر به دلیل عدم پرداخت دستمزدها محل کار خود را ترک کردند.” همچنین کارگران کارخانه نخ البز با بیان اینکه “حدود ۱۲۰ نفر از کارگران این واحد در ابتدای دی ماه سال جاری از کار اخراج شده اند و از ابتدای بهمن ماه نیز حدود ۷۰ کارگر دیگر به جمع کارگران اخراج شده اضافه شدند، افزودند “در این واحد تولیدی حدود ۴۰۰ کارگر به همراه کارکنان اداری مشغول کار هستند که قراردادهای یک ماهه دارند. همچنین کارگران دو ماه حقوق معوقه خود را نیز تاکنون دریافت نکرده اند.