کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه فارسیت دورود

شماری از کارگران کارخانه فارسیت دورود روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ماه با برپایی تجمعی خواستار بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار خود شدند.

به گفته یکی از کارگران، بعد از مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت استفاده از آزبست در صنایع و تولیدات، فعالیت کارخانه فارسیت دورود متوقف شد. این مصوبه در سال ۹۳ تصویب شده بود. کارخانه فارسیت دورود پیش از این ۳۵۰ کارگر داشت که با توقف تولید بیکار شدند. وی همچنین می افزاید، مدیران کارخانه پیش از تعطیلی می‌بایست به فکر جایگزین برای مواد ممنوعه می‌بودند. اما بدلیل پایین بودن سطح تکنولوژی کارخانه تلاشی برای این کار انجام نشد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah