کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه سیمان آباده

گروهی از کارگران کارخانه سیمان آباده روز سه شنبه 13 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و تداوم بلاتکلیفی خود دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، کارگران این کارخانه از 9 ماه پیش تاکنون هیچ  دستمزدی دریافت نکرده اند و تجمعات و پیگیریهای آنان تاکنون بی نتیجه بوده است. وی همچنین افزودعلاوه بر عدم پرداخت دستمزدها،وضعیت عمرانی و بهداشتی کارخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و محیط کاری پرسنل بسیار نامناسب است.