کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران  کارخانه سبلان پارچه اردبیل

روز شنبه 15 مرداد ماه کارگران کارخانه سبلان پارچه اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه دستمزد معوقه خود در مقابل درب این کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران این کارخانه، نزدیک به ۱۲۰۰ نفر می باشند و از ۲ ماه قبل دستمزد‌ خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین، کارفرما چندین ماه است که بیمه کارگران را پرداخت نکرده است. پرداخت نکردن بیمه مشکلات زیادی برای کارگران در مراجعه به مراکز درمانی ایجاد کرده است. کارفرما علت پرداخت نکردن دستمزد و بیمه کارگران را گسترش بحران در صنایع نساجی و کمبود نقدینگی عنوان می‌کند و در چند سال گذشته، همواره مطالبات کارگران را با تاخیر پرداخت کرده‌ است.

پست های مرتبط این دسته

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت

komalah

اعتراض کارگران مخابرات روستایی کشور

komalah

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

komalah