کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه روغن خوراکی در سیرجان

روز دوشنبه ۱ آذرماه، تعدادی از کارگران کارخانه روغن خوراکی بخش خصوصی “فریکو” واقع در شهرستان سیرجان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که تعدادشان افزون بر ۵۰ نفر برآورد می‌شود به نمایندگی از سایر کارگران مقابل کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سیرجان حاضر شدند و اعلام کردند که سه ماه دستمزد و نیز چهار ماه بیمه تکمیلی آنان پرداخت نشده است. به گفته معترضان کارفرما به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدها خودداری می ورزد و کارگران معترض را نیز در صورت ادامه تجمع تهدید به اخراج نموده است

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah