کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه روغن خوراکی در سیرجان

روز دوشنبه ۱ آذرماه، تعدادی از کارگران کارخانه روغن خوراکی بخش خصوصی “فریکو” واقع در شهرستان سیرجان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که تعدادشان افزون بر ۵۰ نفر برآورد می‌شود به نمایندگی از سایر کارگران مقابل کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سیرجان حاضر شدند و اعلام کردند که سه ماه دستمزد و نیز چهار ماه بیمه تکمیلی آنان پرداخت نشده است. به گفته معترضان کارفرما به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدها خودداری می ورزد و کارگران معترض را نیز در صورت ادامه تجمع تهدید به اخراج نموده است