کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه رب گوجه اسدآباد

شماری از کارگران کارخانه رب گوجه اسد آباد واقع در استان همدان، روز پنجشنبه 13 بهمن ماه با خواست بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار خود دست به تجمع زدند.

کارگران واحد تعطیل شده رب گوجه اسدآباد در این خصوص می گویند، این کارخانه به عنوان تنها واحد صنایع تبدیلی شهرستان اسدآباد در سال ۹۴ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شد. این کارخانه در فصل گوجه‌فرنگی ، زمینه اشتغال ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر  بومی منطقه را داراست. آنها درباره وضعیت کارخانه گفته اند: این کارخانه به عنوان یکی از واحدهای مهم تولیدی استان است اما مشکل اصلی آن مسایل حقوقی و گرفتاری‌های مالک کارخانه در رهاسازی پساب و پسماند کارخانه است و تا برطرف نشدن آن‌ها؛ فعالیت کارخانه از سر گرفته نخواهد شد.