کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران  کارخانه داروگر رشت

کارگران کارخانه داروگر رشت روز شبنه 26 آذرماه با خواست پرداخت مطالبات مزدی خود در مقابل این کارخانه دست به تجمع زدند.

درهمین خصوص نماینده کارگران معترض گفته است، “کارگران این کارخانه از فروردین ماه سالجاری هیچ دستمزدی دریافت نک رده اند و در حال حاضر حدود دو ماه است تولید در یک قسمت از کارخانه آغاز شده اما چون خبری از پرداخت حقوق نیست، هر ماه تعدادی از کارگران خودخواسته محل کارشان را ترک می‌کنند.” به گفته وی، تأخیر شش ماهه در پرداخت حقوق کارگران داروگر رشت باعث شده که آنها در شرایط سخت معیشتی قرار بگیرند، به‌طوری‌که حدود ۳۰ کارگری که در کارخانه باقی مانده‌اند در تأمین مایحتاج روزانه خود ناتوانند.