کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت

روز چهارشنبه 12 آذر ماه جمعی از کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه دستمزد معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض در این خصوص گفته است، بیش از 52 روز است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و کارگران این شرکت در اوضاع معیشتی نامناسبی به سر می برند. وی همچنین می افزاید  علاوه بر دستمزدها حق بیمه کارگران نیز چندین ماه است که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و این درحالی است که  هر ماه بابت حق بیمه مبلغی از دستمزد کارگران کسر می شود.