کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران کارخانه ایران شکلات تبریز

تعدادی از کارگران کارخانه ایران شکلات تبریز، روز چهارشنبه 1 دیماه  در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان این کارخانه دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع کارگران کارخانه ایران شکلات در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای‌شان صورت گرفته است. یکی از کارگران در این خصوص می گوید، با وجود شرایط اقتصادی نابسامان و گرانی روزافزون کالاهای اساسی زندگی، از چند ماه پیش تاکنون به بهانه های مختلف دستمزدهایشان پرداخت نشده است. وی می افزاید، بسیاری از کارگران به دلیل عدم پرادخت دستمزدها در شرایط معیشتی بدی بسر می برند و تامین هزینه های زندگی برایشان دشوار شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah