کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پیمانکاری پتروشیمی اصفهان

به دنبال خلف وعده پیمانکار پتروشیمی اصفهان در خصوص پرداخت بخشی از مطالبات کارگران در روز چهارشبنه 26 اردیبهشت ماه، کارگران این واحد تولیدی روز شنبه 29 اردیبهشت ماه دست به تجمع زدند.

این کارگران که تعداد آن‌ها ۸۰ نفر است و تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «فراب» و در نهایت شرکت مادر تخصصی «اودی سی سی» مشغول کارند، می‌گویند: طی روزهای نوزدهم و۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری برای معوقات مزدی و مشخص نبودن وضعیت پرداخت دستمزدهایشان در محوطه محل کار خود دست به اعتراض زدند که در نهایت مسئولان واحد حراست پتروشیمی با حضور در جمع متعرضان و در تماس تلفنی با مدیران، به کارگران وعده پرداخت معوقات مزدی همه کارگران را تا روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه جاری را دادند.  گفتنی است کارگران پیمانکاری پروژه پتروشیمی اصفهان تاکید کردند: مطالبات مزدی آنهاا از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نشده است در عین حال هنوز عیدی و پاداش پایان سال خود را نیز دریافت نکرده‌اند.