کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پیمانکاری شهرداری تهران

صبح روز شنبه 31 اردیبهشت ماه جمعی  از کارگران پیمانکاری شهرداریِ تهران در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، چندی پیش جلوی افزایش حقوق کارگران گرفته شد و فعلا علی‌الحساب دریافت کرده‌اند تا نتیجه‌ی تصمیم دولت در مورد افزایشِ ده درصدیِ حقوق کارگران مشخص شود. به گفته نامبرده، دریافتیِ فروردین این کارگران حتی کمتر از دریافتیِ اسفند سال گذشته بوده است.  گفتنی است؛ مطابق با بخشنامه‌ سازمان استخدامی کشور قرار است مزد کارگرانِ نهادهای دولتی تنها ده درصد افزایش یابد. این در حالیست که طبق قانون کار، افزایش مزد تمام کارگرانِ مشمول قانون کار باید تابع تصمیمات شورایعالی کار باشد. طیِ روزهای گذشته کارگرانِ بسیاری به این تصمیم دولت اعتراض کرده‌اند.