کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام

روز شنبه 20 شهریور ماه کارگران شهرداری ایلام که از مراجعات مکرر و بدون نتیجه خود به نهادهای ذیربط برای دریافت حقوق معوقه یشان خبر می‌دهند در مقابل ساختمان شهرداری تجمع اعتراضی کردند.

به گفته ی یکی از کارگران، کارگران شهرداری ایلام حدود ۵ ماه حقوق معوقه دارند و چندین سال است که مطالبات مزدیشان با تاخیر پرداخت می شود. گفتنی است که شهرداری می گوید برای تامین منابع مالی معوقات مزدی کارگران با مشکل روبرو است، مشکلی که معلوم نیست چه زمانی قرار است حل شود.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-