کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پیمانکاری توزیع برق تهران

کارگران پیمانکاری شرکت توزیع برق تهران روز سه شنبه 19 مهر ماه با خواست اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان برق اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، آنها خواستار تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند. وی همچنین می افزاید، پیمانکاران تامین نیرو در مقام کارفرما به هیچ‌یک از تعهدات مزدی خود در قبال کارگران شرکتهای توزیع برق عمل نکرده و آن‌ها از حداقل‌های مزدی و امنیت شغلی محرومند.طبق اظهارات وی؛ حذف پیمانکاران باعث برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و این انگیزه‌ی کارگران را برای کار افزایش می‌دهد.