کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پیمانکاریِ شرکت ملی حفاری

روز شنبه 19 اسفندماه جمعی از کارگران شرکت‌های پیمانکاری حوزه نفت و گاز و کارگران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان دست به تجمع زدند.

این کارگران خواستار برچیده شدن پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی هستند و انتظار دارند حذف پیمانکاران قبل از پایان سال محقق شود.مهمترین مطالبات آنان “حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی،اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل،رفع تبعیضات مزدی و مزایا به ویژه در مورد پاداش های پرداختی،تخصیص نفت کارت و بن کارت،توجه مدیران نفتی به شرایط کار سخت و زیان آور در مناطق عملیاتی و منظور نمودن مزایای مربوط به آن،توجه به مطالبات کارگران پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری به ویژه اصلاح قراردادها و اعمال مرخصی ۲ به ۲ برای رانندگان مجموعه،تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری و پشتیبانی به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت،بازگشت به کار فوری کارگران تعلیق شده از کار و اخراجی می باشد.