کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع کارگران پروژه های نفت و گاز

شماری از کارگران پروژه های نفت و گاز، روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه، با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این کارگران طی نامه ای با امضای بیش از هزار کارگر پروژه‌ای به وزارت کار، وزارت نفت، نماینده مجلس رامهرمز و نماینده مجلس تهران مطالبات خود را در آن عنوان کردند، از مطالبات ذکر شده در نامه این کارگران می توان “20 روز کار و 10 روز مرخصی در ماه، واریز حقوق کارگر سر هر ماه بدون تاخیر از سوی کارفرما، پرداخت مزایای قانونی آنها از جمله سنوات و عیدی و … اشاره کرد.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-