کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پروژه تونل آزادراه منجیل

صبح روز شنبه ۱۸دی ماه، کارگران پروژه تونل آزادراه منجیل که پیش از این به نهادهای دولتی بارها مراجعه کرده بودند، در محوطه کارگاه و محل فعالیت پیمانکار اصلی پیگیر مطالبات مزدی و عیدی و سنواتی خود شدند.

به گفته یکی از کارگران پروژه، کارفرمای شرکت، مجری ساخت پروژه تونل شماره سه و چهار محور منجیل به رشت در محدوده رودبار که مسئولیت حدود ۲۰۰ کارگر را برعهده دارد، علارغم متوقف کردن این پروژه عمرانی، مطالبات عقب افتاده کارگران را نمی‌پردازد. کارگران می گویند از مسئولان انتظار داریم بعد از ماه‌ها به مطالبات کارگران پروژه تونل آزادراه منجیل پاسخ دهند.

پست های مرتبط این دسته

سومین روز از اعتصاب سراسری شهرهای مختلف

-

تداوم اعتراضات و تشدید سرکوب معترضان

-

برگزاری مراسم هفتم و چهلم جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف

-

تداوم  اعتصاب ها و اعتراضات دانشجویی

-

تجمع کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان

-

ادامه اعتراض کارگران پتروشیمی چوار

-