کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پروژه‌ای شرکت ناورود در کنگان

روز پنجشنبه ۵ خردادماه، کارگران پروژه‌ای شرکت ناورود شاغل در پتروپالایش کنگان در اعتراض به عدم افزایش دستمزد سال جدید، مجدداً دست به اعتصاب و تجمع زدند.

این کارگران همچنین نسبت به عدم اجرای نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت و وضعیت نامناسب غذا و خوابگاه‌های غیربهداشتی معترض هستند و خواهان رسیدگی کارفرما و مسئولین به مطالباتشان هستند. گفتنی است، کارگران شرکت ناورود پیشتر نیز با خواست تحقق مطالباتشان اعتصاب کرده بودند که پیمانکار و کارفرما وعده اجرای خواسته‌های کارگران را عنوان کرده بودند اما اکنون حاضر نیستند که این وعده‌ها را اجرا کنند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-