کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پروفیل ساوه

گروهی از کارگران کارخانه پروفیل ساوه روز سه شنبه 9  آذر ماه در اعتراض به لغو قانون سخت و زیان‌آور برای کارگران این کارخانه، دست به تجمع زدند.

در کارخانه پروفیل ساوه واقع در استان مرکزی حدود ۸۰۰ کارگر فعالیت دارند که از سال ۹۸ با عنوان سختی کار آنان با رای اداره کار ساوه لغو شده است. به گفته یکی از کارگران؛ با وجود آنکه شغل آن‌ها در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد، از سال ۹۸ به بعد اداره کار ساوه به استناد به گزارش کارشناسان بهداشت، سختی کار کارگران این کارخانه را تایید نکرده و بدین ترتیب یکباره عنوان سخت و زیان‌آوری شغل کارگران لغو شد و از آن پس بازنشستگی کارگران این کارخانه مشمول مزایای مشاغل سخت نمی‌شود و به‌صورت عادی انجام می‌شود.