کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پتروشیمی چوار ایلام

کارگران پتروشیمی چوار ایلام  روز چهارشنبه 14 دیماه با تجمع در محوطه مجتمع و سپس فرمانداری چوار خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

این کارگران خواسته‌های خود را تبدیل وضعیت و جذب در پتروشیمی می‌دانند و می‌گویند: حدود سیصد نفر از آنها از ابتدای ساخت این پالایشگاه با مجموعه همکاری داشته‌اند و قرار بود سال قبل تبدیل وضعیت شوند که این اتفاق نیفتاد و اکنون با سیستم پانزده- پانزده با حداقل حقوق و مزایا کار می‌کنند و علیرغم سابقه کار و تخصص، همچنان «کارگر ساده» هستند.