کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پترئشیمی عسلویه

روز یکشنبه 15 آبان ماه، کارگران پتروشیمی پردیس عسلویه، در اعتراض به عدم اجزاشدن مظالبات خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

بر پایه گزارشات، کارگران بخش تعمیرات تولید “اوره” در پتروشیمی پردیس عسلویه‌ در اعتراض به پایین بودن دستمزد و عدم رسیدگی به مظالباتشان، تجمع اعتراضی برپا کردند و اعلام نمودند که تا اجرا شدن خواسته هایشان به این تجمع اعتراضی ادامه خواهند داد.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-