کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران پاکبان اردبیل

کارگران پاکبان شهرداری اردبیل روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه  در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نماینده کارگران معترض در این خصوص گفته است:کارگرانی که در شهرداری اردبیل به عنوان پاکبان یا رفتگر فعالیت دارند در شرایط سخت و زیان‌آور مشغول کارند که از قرار معلوم عناوین شغلی آن‌ها در لیست بیمه‌ای به عنوان کارگر ساده درج شده است. وی همچنین می افزاید، باتوجه به ماهیت فعالیت پاکبانان و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران این واحد مشمول قانون «سختی کار» قرار می‌گیرند. به گفته کارگران معترض، طبق اسناد بیمه‌ای، عنوان شغلی شمار زیادی از آن‌ها از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شده و این نگرانی وجود دارد که درصورت بر طرف نشدن این مشکل، امکان بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها در آینده وجود نداشته باشد.