کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران واحد صفافی انبار کشت و صنعت کارون

کارگران پیمانی واحد صفافی انبار (شکر سفید) مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه طی برگزاری تجمعی خواهان تبدیل وضعیت خود شدند.

این کارگران با حضور در محوطه داخلی محل کار خود از مدیران این مجتمع خواستند وضعیت شغلی آن‌ها را از پیمانکاری به تامین نیرو تغییر دهند. گفتنی است این کارگران از سال‌ها پیش خواهان تبدیل وضعیت خود بوده‌اند. در این میان، گرچه وعده‌هایی برای تبدیل وضعیت آن‌ها در گذشته داده شد، اما تا امروز اقدامی برای تبدیل وضعیت آن‌ها انجام نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-