کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه 

صبح روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه همچون روزهای گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم مرداخت مطالبات خود در محوطه مجتمع تجمع کردند.

در آخرین تجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که حدود یک ماه پیش برگزار شد، کارفرما وعده پرداخت مطالبات کارگران را داده بود، در نهایت روز شنبه ۲۲ شهریور ماه حقوق تیر ماه کارگران بدون مزایای اضافه کاری واریز شد. به گفته کارگران؛ با وجود اتمام مهلت هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و کارفرما نسبت به پرداخت مابقی مطالبات آنان بی‌توجهی نشان می‌دهد.