کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع کارگران نفت و گاز زاگرس جنوبی

کارگران واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی روز یکشنبه 11 مهر ماه با خواست مشخص شدن وضعیت شغلی خود، برای سومین روز متوالی در مقابل ساختمان اداری مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دلان تجمع برگزار کردند.

یکی از کارگران در تشریح مشکلات خود و همکارانش می گوید، حدود ۴۰۰نفر از رانندگان ماشین‌های بخش ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دلان هستند که کارشان طی ۱۰ تا ۱۸ سال گذشته به صورت مستمر جابجایی نیروی کار روی حدود ۲۵۰ حلقه چاه بوده است. اما از روز ۲۹ اسفند ۹۹شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با خارج کردن اسامی کارگران از سامانه ساپنا قصد اجرای طرحی را دارد که  براساس آن، نیروی کار در این واحد همچنان  قراردادی خواهند ماند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-