کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران نانوایی های یزد

روز یکشنبه 27 مهرماه، جمعی از کارگران نانوایی های یزد با خواست افزایش دستمزد مقابل استانداری این شهر دست به تجمع زدند.

در همین رابطه، رئیس اتحادیه نانوایان یزد مطالبه‌ کارگران نانوایی‌های این شهر را افزایش دستمزد خواند و گفت: این افزایش نرخ باید به گونه‌ای باشد که بر قیمت نان اثر نگذارد و فشار بیشتری به مردم تحمیل نشود. وی با بیان این که دستمزد روزانه یک کارگر نانوایی‌ به طور میانگین 110هزار تومان است،اضافه کرد: مطالبه کارگران با توجه به تغییرات قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی، افزایش این نرخ است و نباید آن را به مسائلی دیگری مانند افرزایش قیمت نان و کمبود آرد ارتباط داد.