کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع کارگران معدن زغال سنگ گل توت

روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه، شماری از کارگران معدن زغال سنگ گل توت برای سومین روز متوالی در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان زرند تجمع کردند.

کارگران معدن زغال سنگ گلتوت می گویند: به سبب حضور پیمانکار بخش خصوصی، آنها از دریافت همه مزایای قانونی کار بی‌بهره‌اند. در عین حال کارفرما به بهانه کمبود منابع مالی دستمزد کارگران را به صورت حداقلی بدون درنظر گرفتن اضافه کاری‌ها پرداخت می‌کند. همچنین به دلیل پرداخت حداقلی حق بیمه به تامین اجتماعی، کارگرانی که به مرور مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان‌آور می‌شوند، بعد از بازنشستگی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-