کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران معدن آق دربند سرخس

به دنبال عدم پرداخت 10 ماه دستمزد معوقه کارگران معدن آق دربند سرخس، شماری از آنان با برپایی تجمع مقابل فرمانداری این شهر خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.

به گفته کارگران معترض که تعداد آنها بیش از 110 نفر می باشد، فساد مالی و رانت خواری در اعضاء هیات مدیره این معدن، از علل اصلی تعویق در پرداخت مطالبات کارگران است. حدود یک سال پیش نیز پرداخت ۱۷ ماه از مطالبات کارگران این معدن به تعویق افتاد و باعث اعتراض و تجمع آنان شد که در نهایت به دنبال اعتصاب و تجمعات متحدانه کارگران معوقات آنها پرداخت شد.