کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر

روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ماه، تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به‌ عملی نشدن رای انفصال از خدمت مدیرعامل در مقابل این مجتمع تجمع کردند.

این کارگران در ارتباط با رای انفصال از خدمت مدیریت مجتمع گفتند: به دنبال رای سازمان تعزیرات کشور که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری صادر شده است، مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت کارون به اتهام امتناع از عرضه شکر در بازار به انفصال از خدمت محکوم شده، اما این رای که قطعی و لازم اجراست، هنوز عملی نشده است.  همچنین تجمع کنندگان در ارتباط با مطالبات صنفی خود نیز بیان داشتند: ما خواهان، تبدیل وضعیت

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah