کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران مجتمع چمخاله

روز پنجشنبه 8 دیماه جمعی از کارگران مجتمع چمخاله در  لنگرود در اعتراض توقیف محل استراحت کارگران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض مجتمعی که ۲۰ سال به عنوان استراحتگاه کارگران ساخته شده را با قولنامه جعلی از آنها گرفتند و مسئولین منطقه به جعلی بودن سند توجهی ندارند به همین دلیل کارگران با برپایی این تجمع از مقامات قضایی می خواند پیگیر این قضیه باشند. به گفته این کارگر پیشتر اعلام شده بود که چون این زمین در حریم ۵۰۰ متری دریا است، نمی‌توان آن را واگذار کرد اما بعد از یک سال آن را به شخص دیگری واگذار کرده‌اند که بعد از پیگیری و شکایت متوجه شده اند، براساس قولنامه جعلی در کمیسیون ماده ۳۴، فردی سند گرفته‌ و دادگاه هم حکم داده که هر کسی سند دارد، مالک است.