کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران قطار شهری اهواز

روز چهارشنبه ۱۳ بهمن جمعی از کارگران نگهبان شاغل در پروژه ساخت قطار شهری اهواز، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی‌شان، در مقابل ساختمان محل کارشان تجمع کردند.

یکی از کارگران در تشریح مشکلات خود و همکارانش می گوید: آنها ۱۱۳ کارگر نگهبان قطار شهری اهواز هستند که دارای حدود ۱۵ ماه مطالبات معوقه می باشند. وی با بیان اینکه هرچند ماه یکبار بخشی از معوقات مزدیشان پرداخت می‌شود، افزود: علارغم اینکه فعالیت پروژه قطار شهری اهواز چندین سال است متوقف  شده، هر کدام از کارگران نگهبان به صورت شبانه‌روزی مشغول حفاظت از اموال پیمانکار هستند.