کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری

بنا به فراخوان قبلی، کارگران قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در اعتراض به سطح پایین حقوق و وضعیت نامشخص شغلی خود  در برابر شرکت ملی مناطق نفت‌خیر جنوب در اهواز تجمع کردند.

کارگران قرارداد موقت بارها در اعتراض به حقوق‌های پایین و وضعیت قرارداد موقت و ناامنی شغلی دست به اعتراض زده‌اند. اما به هیچ‌یک از خواسته‌هایشان دست نیافته‌اند. به گفته نماینده معترضان مزایای رفاهی مربوطه در وزارت نفت به کارگران پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه گفته شده زیر پوشش قانون کار هستند، اما مصوبه شورای عالی کار وزارت کار در زمینه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را در مورد این کارگران اجرا نکرده‌اند. وی همچنین می افزاید تمام خبرها حاکی از این است که تصمیم دارند تنها  ۱۰ درصد به دستمزدها اضافه کنند.

پست های مرتبط این دسته

 اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت نوین صنعت رجا

-

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

-

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

-

جلوگیری از ورود ۷ کارگر «مجتمع فولاد گیلان» به کارخانه

-

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

-