کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران فنی قراردادی شرکت توزیع برق

کارگران فنی قراردادی شرکت توزیع برق استان تهران، در مناطق رباط کریم، ملارد، کهریزک، شهریار، اندیشه و ورامین، از روز شنبه هفته جاری تاکنون در اعتراض به تبعیض و نامشخص بودن مطالبه تبدیل وضعیت استخدامی‌شان، در محل کار خود دست به تجمع زده اند.

به گفته یکی از معترضان، با گذشت بیش از ۲۰ سال از سابقه فعالیت کارگران شرکت توزیع برق، هنوز اقدامی در جهت تبدیل وضعیت شغلی آنها صورت نگرفته است. در سال جاری نیز کارگران امیدوار بودند مصوبه تبدیل وضعیت شغلی کارگران در مجلس و دولت به تصویب برسد که هنوز خبری نیست. وی همچنین افزود،  سالهاست با حقوق نابرابر در سخت‌ترین شرایط به کار مشغولند و در این راه شماری از همکاران خود را بر اثر حوادث برق گرفتگی از دست داده‌اند. با این حال علارغم پیگیری‌های زیاد در بهبود وضعیت شغلی‌شان، هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند.