کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران فضای سبز فاز صفر شهر جدید پرند

تجمع کارگران فضای سبز فاز صفر شهر جدید پرند

جمعی از کارگران فضای سبز فاز صفر شهر جدید پرند روز سه شنبه 15 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق،حق بیمه و سایر مطالبات  خود تجمع ردند.

درهمین رابطه یکی از کارگران این شهرداری می گوید، چند ماهی هست که کارگران فضای سبز فاز صفر شهر جدید پرند حقوقی از پیمانکار دریافت نکرده اند و این درحالی است که این کارگران به صورت شبانه روزی و حتی در روز های تعطیل مجبور به کار شده اند. این کارگر می افزاید به دنبال اعتراض به این وضعیت از سوی پیمانکار تهدید به اخراج شده اند. همچنین گفته شده که از دستمزد اضافه کاری نیز خبری نیست.