کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران فضای سبز شهرداری رباط کریم

روز سه شنبه 30 فروردین ماه، کارگران شهرداری رباط کریم با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر به عدم افزایش حقوق‌شان اعتراض کردند.

این کارگران خواهان افزایش حقوق خود هستند که در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. کارگران شهرداری رباط کریم از ماه‌ها قبل به دفعات مکرر برای افزایش حقوق‌شان دست به تجمع زده و گفته اند که حقوق‌شان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. اما تاکنون هیچ مسئولی خود را پاسخگوی آنها ندانسته و پاسخی به آنان داده نشده است.