کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران فصلی هفت تپه

گروهی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، روز چهارشنبه 3 آذرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان دفتر نماینده مجلس در شوش، تجمع کردند.

کارگران معترض خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی و شغلی خود هستند. یکی از کارگران در این خصوص می گوید اگر کارگران فصلی در سال جاری جذب کار نشوند، زمان بازگشت به کار آنها تا آبان ماه سال بعد خواهد بود. اما باز هم هیچ تضمینی برای بازگشت به کار کارگران فصلی وجود ندارد. وی همچنین می افزاید، سیاست دولت ضدکارگری است. چرا که هیچ حمایتی از کارگرانی که به صورت فصلی و قراردادی مشغول کار هستند، نمی‌کند. این کارگران چندین ماه از سال بیکار می‌شوند. وظیفه دولت حمایت از آنان در این مدت است. اما نه تنها در جهت دائمی کردن قرارداد آنها در شرکت‌ها و صنایع اقدامی نمی‌کند، بلکه آنها را از حداقل حقوق قانونی خود نیز محروم کرده است.