کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران فصلی نی بر نیشکر هفت تپه

کارگران فصلی نی بر نیشکر هفت تپه صبح روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه برای چندمین بار در اعتراض به قراردادهای موقت و بیکاری ۶ ماه در سال، در برابر این شرکت تجمع کردند.

این کارگران در تجمع خود، خواستار کار دائم و قراردادهای ثابت در نیشکر هفت تپه هستند. این بخش از کارگران در پایان فصل برداشت نیشکر از کار بیکار می‌شود و فقط ۶ ماه از سال را به ‌کار گرفته می‌شوند. در زمان بیکاری، آنها بدون حقوق با سخت‌ترین وضعیت معیشتی سر می‌کنند. گفتنی است سال گذشته این کارگران همراه با دیگر کارگران هفت تپه بارها دست به اعتصاب و تجمع زده بودند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-