کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران فصلی نیشکر میان آب برای بازگشت به‌ کار

گروهی از کارگران فصلی کشت و صنعت نیشکر میان آب روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود شدند.

این کارگران بیان کردند:برخلاف سال های گذشته که کارگران فصلی در نیمه دوم فروردین ماه هر سال مشغول به کار می‌شدند،آنها هنوز بیکارند.در واقع کارگران فصلی کشت و صنعت میان آب در بهار هرسال،فعالیت خود را در مزارع کشت نیشکر شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد تولیدی ادامه می‌دهند.این کارگران با بیان اینکه امسال برخلاف گذشته هنوز مشغول بکار نشده و وضعیت شغلی آن‌ها مشخص نیست،در ادامه با یادآوری شرایط نامناسب بازار کار منطقه سکونت خود افزودند:این واحد تولیدی و کشاورزی تنها فرصت شغلی برای آنهاست که سالهاست در آن به صورت فصلی مشغول کارند.