کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

جمعی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  روز پنجشنبه ۴ آذر ماه برای چندمین روز متوالی،دست به تجمع زدند.

کارگران معترض خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی و شغلی خود هستند. این  کارگران که به صورت فصلی و قراردادی مشغول کار هستند، می گویند در زمان بیکاری از سوی دولت  هیچ نوع حمایتی شامل حال آنها نمی شود. آنها همچنین افزودند، نه تنها در جهت دائمی کردن قرارداد آنها در شرکت‌ها و صنایع اقدامی نمی شود بلکه آنها را از حداقل حقوق قانونی خود نیز محروم کرده اند.