کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران فریکو سیرجان در اعتراض به معوقات مزدی

شماری از کارگران شرکت فریکو سیرجان، روز شنبه 4 دی ماه، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران فریکو نسبت به‌ عدم پرداخت حقوق‌ و مزایا، بی‌توجهی مسئولان شرکت به مشکلات شغلی و معیشتی آنها و همچنین خلف وعده‌های مکرر مدیران اعتراض دارند. آنها خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات کارگران و عمل به وعده‌های خود در پرداخت کارانه و عیدی هستند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah