کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران صنایع غذایی کیوان

روز پنجشبنه 8 تیر ماه گروهی از کارگران صنایع غذایی کیوان با برپایی تجمعی از محل کار خود خواستار پرداخت حقوق معوقه و مشخص شدن وضعیت کارخانه شدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، چند سالی است «صنایع غذایی کیوان» که تحت مسئولیت «هلدینگ داروگر» در کیلومتر ۴ جاده همدان به تهران فعالیت تولیدی دارد، دچار مشکلات اساسی شده به نحوی که تولیدات آن از چندین ماه پیش متوقف شده است به همین دلیل مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران ۳ تا ۴ ماه به تاخیر افتاده است با این حال علیرغم برپای چندین تجمع اعتراضی هیچ ارگان دولتی تاکنون جوابگوی کارگران نبوده است. وی همچنین می افزاید، حدود ۵۸ کارگر شاغل در کارخانه صنایع غذایی کیوان خواستار برطرف شدن مشکلات خود هستند. آن‌ها به دلیل تامین نشدن مواد اولیه و توقف تولید در کارخانه، هم اکنون بیکار هستند.