کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران صنایع تولیدی کروز

کارگران سایت ۳ کارخانجات صنایع تولیدی کروز روز شنبه 28 آبانماه با تجمع در محوطه شرکت به وضعیت معوقات مزدی و تبعیض حقوقی میان بخش‌های مختلف این شرکت اعتراض کردند.

یکی از کارگران علت این اعتراض را معوقات حقوقی و همچنین فاصله زیاد بین دریافتی نیروهای بخش کارشناسی و نیروی کارگر درون محیط کارخانه عنوان کرد.  وی با  اشاره به اینکه «بیش از ۷۰ درصد کارگران شرکت کروز را زنان تشکیل می‌دهند» به وضعیت شغلی دشوار این کارگران اشاره کرد و گفت: ساعات کاری این کارگران ۱۰ ساعت بدون حق همراه داشتن تلفن به صورت ایستاده است و مدیریت شرکت با ممنوعیت استخدام زنان متاهل و همچنین اخراج کارگران زنی که ازدواج می‌کنند، با کارکنان این مجموعه برخورد می‌کند.  وی همچنین افزود شغل کارگران این مجموعه باید در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور دسته‌بندی شود. گفتنی است در جریان این تجمع کارگران شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند و از خیزش سراسری مردم ایران حمایت کردند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع خانواده های بازداشت شدگان در آبدانان

-

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت فولاد کاویان اهواز

-

تجمع کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق

-

تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

-

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

-

تعلیق و اخراج 16 دانشجوی دانشگاه زابل

-