کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری یاسوج

 

کارگران بخش های مختلف شهرداری یاسوج روز شنبه 13 اسفند ماه برای چندمین بار در مقابل ساختمان استانداری در این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران می گویند: شهرداری بیش از ۸ ماه معوقات حقوقی کارگران را پرداخت نکرده است. پاکبانان از شهریورماه امسال تاکنون حقوق نگرفته اند و بیمه برای آنها واریز نشده و بطور کلی پرداخت بیمه خیلی نامرتب انجام می گیرد به همین دلیل هم کارگران در تمدید دفترچه های درمانی خود دچار مشکل شده اند.